تازه ها :

مقاله هاي جديد

  مقاله اي كامل در مورد سيستم ان‍ژكتور موتورهاي بنزيني

خلاصه :

طرز کار سیستم های انژکتوری بنزینی

 

ترجمه و تالیف : سلمان معظمی گودرزی

دانشجوی رشته مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه ایلام

Email : konkorsa@yahoo.com

 

مقدمه : تا قبل از دهه 80 ميلادي رايج ترين روش هاي سوخت رساني سيستم هاي مختلف كاربراتوري بودند . اما از ابتداي دهه ي جاري سيستم هاي كارآمدتري جايگزين روش هاي قديمي تر شدند . علت اين امر ناتواني سيستم ها ي كاربراتوري درتامين نيازهاي متنوع موتور خودروها و ضعف اين سيستم ها در سازگاري شدن با قوانين جديد محيط زيست بود . امروزه سيستم هاي مديريت موتور به مدد تجهيزات الكترونيكي قادرند مخلوط هوا و سوخت مورد نياز موتورهاي بنزيني را با دقت بسيارزيادي فراهم نموده و معايب غير قابل اجتناب كاربراتورها را مرتفع سازند .

مهمترين هدف سيستم كنترل الكترونيكي موتور ، اعمال تنظيم دقيق بر روي دو عامل مي‌باشد:

1-    كنترل نسبت سوخت به هوا

2-    كنترل زمان بندي جرقه

برتري سيستم هاي ان‍ژكتوري در مقايسه با كاربراتورها :

1-     كاهش مصرف سوخت :

در كاربراتور ها به دليل مسيري كه بين كاربراتور و سيلندراست  سوخت و هوا در طي مسير از هم جدا شده و كيفيت دريافت سوخت در سيلندرها پايين مي آيد و همچنين در هنگام تغيير بار فيلمي از سوخت ( بنزين ) روي ديواره كابراتورها جمع شده كه بعدا بخار شده و موجب اختلال در دريافت سوخت شده كه اين امر موجب افزايش مصرف سوخت و بار گذاري نابرابرمي شود ولي در سيستم هاي انژكتوري به دليل وجود يك انژكتور براي هرسيلندراين فاصله برداشته شده است .

2-     پاسخ سريع به دريچه گاز :

در سيستم هاي انژكتوري به دليل تنظيم آني مقدار سوخت با توجه به شرايط مختلف عکس العمل خوبی در مقابل پدال گاز نشان می دهد . ……..

 

گرفتن متن كامل مقاله     حجم   1475  kb  PDF

 

 

 

آموزش  گام به گام

MSC.visualNastran Desktop

and

Working Model 4D

 

نویسنده : سلمان معظمی گودرزی

Email : konkorsa@yahoo.com

 

توجه  : تمام مطالب گفته شده در این مقاله در نرم افزار Working Model 4D هم قابل استفاده می باشد و بین این دو نرم افزار مشترک می باشد . Working Model 4D

 

 

نرم افزار visual nastran   يكي از قويترين نرم افزارهاي درطراحي مكانيزم ها و ساخت شركتMSC است . اين نرم افزاردرنسخه 2004 آن قادر به شبيه سازي مسائل ديناميكي و تحليل  تنش ، كرنش وهمچنين قابليت تحليل مسائل انتقال حرارت را نيز به صورت محدود دارد ، البته درشبيه سازي مسائل ديناميكي موفقترعمل مي كند . در Visual Nastran براي يك جسم مي توان پارامترهاي زيادي را مشخص كرد مانند : جرم ، چگالي ، مركز جرم ، ضريب فنريت ، ضريب حرارتي ، مدول يانگ ، شتاب و ... كه زمينه را براي يك شبيه هر چه سازي واقعي تر فراهم مي كند .

visualNastran Desktop را مي توان در رشته هاي مهندسي پزشكي ، مهندسي هوا فضا ، روباتيك ، مكانيك ، عمران ، ساخت و توليد و همچنين رشته هاي رياضي و فيزيك در زمينه هاي آموزشي و شبیه سازی قطعاتي مانند حرکت چرخ دنده ها و ... به كار گرفت

 visualNastran Desktop ازفايلهاي ديگرنرم افزارهاي طراحي برای شبیه سازی استفاده مي كند .  چون اين نرم افزار در طراحي و ساخت شكلها بسيار ضعيف عمل مي كند  به همين دليل در visualNastran Desktop قابليت برقراري ارتباط با ديگرنرم افزارهاي طراحي مهندسي را قرار داده اند ، به اين صورت كه كه ابتدا شكل مورد نظر را در يكي از نرم افزارهاي طراحي رسم نموده و به آن را براي شبيه سازي به محيط آن انتقال مي دهيم . از جمله اين نرم افزار ها مي توان به mechanical desktop   ،  solidwork  ،  matlab  ، PRO/INGNEER  ،  solidedge  و ... اشاره كرد. كه براي اضافه كردن اين قابليتها ، يعني برقراري ارتباط ( link)  با آنها بايد در هنگام نصبvisualNastran در مرحله select componenet   گزینه مربوطه به آن نرم افزار را تيك بزنيم . از جمله نرم افزارهايي كه مي تواند اين قابليت را داشته باشد مي توان ازsolidwork  نام برد كه بعد از نصبvisualNastran  منويي به اين نرم افزار تحت عنوان  MSC.visualNastran اضافه مي شود كه با كليك برروي گزينهconnect  اين منومي توان شكل مورد نظر را به visualNastran Desktopانتقال داد . ..........

 

گرفتن متن كامل مقاله  حجم   540  KB  PDF     

 

 اينم آخرين مقاله فعلي  

 

جدول كامل عيب يابي موتورهاي بنزيني